Aktualitātes

Visas aktualitātes

Paziņoti pusgada darbības rezultāti

elitphoto11small b02ae 1

Sabiedrības neauditētais neto apgrozījums 2017. gada pirmajā pusgadā sasniedza 36 miljonus eiro, kas ir par 3.1% vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā. Pieaugums sasniegts, galvenokārt, pateicoties pieaugošajiem pasūtījumiem no lielākā privāto zīmolu klienta SPI Cyprus, lai arī šādu pasūtījumu rentabilitāte ir zemāka, nekā pārdodot “Latvijas balzams” zīmolus. Pozitīvi pusgada rezultātus ietekmējuši arī sniegtie noliktavas un loģistikas pakalpojumi gan ārējiem klientiem, gan saistītajām sabiedrībām.

Kopš 2016. gada sākuma Sabiedrība piedāvā noliktavas un loģistikas pakalpojumus, pārsvarā alkoholisko dzērienu nozares uzņēmumiem, tai skaitā tranzīta nodrošināšanas pakalpojumi, muitas noliktavu pakalpojumi, loģistikas pakalpojumi, pievienotās vērtība pakalpojumi, komplektēšana utt. Veiktās darbības ir ļāvušas efektīvāk izmantot pieejamos resursus. AS “Latvijas balzams“ sekmīgi darbojās kā Eiropas loģistikas centrs grupas pārstāvēto zīmolu izplatīšanai Eiropā, tai skaitā Skandināvijā un Krievijā (KAH, Bayou, Arinzano, Achaval Ferrer).

2017. gada pirmā pusgada neauditētā neto peļņa sasniedza 2,52 milj. eiro, kas ir par 13% mazāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā. Tas skaidrojams ar to, ka 2016.gada attiecīgā perioda rezultātus ietekmēja ienākumi no vienreizējiem darījumiem, kā apdrošināšanas atlīdzības izmaksa 280 tūkstošu EUR vērtībā saistībā ar 2014.gadā notikušo ugunsgrēku ražotnes teritorijā, kā arī ieņēmumi no atsevišķu nekustamā īpašuma objektu pārdošanas 594 tūkstošu EUR apmērā.

Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā ieskaitījusi 26,9 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 21 miljonu eiro apmērā.

Vairāk sadaļā “Investoriem”.