Korporatīvā sociālā atbildība

Korporatīvā sociālā atbildība

AS Amber Latvijas balzams ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas regulāri investē uzņēmuma attīstībā, un tādējādi sekmē ilgtspējīgu attīstību, nekaitējot sabiedrības labklājībai un videi, optimizējot ražošanas procesus, paaugstinot kvalitātes standartus un radot jaunus produktus, kā arī rūpējoties par darbinieku labklājību.

Uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī un stabils darba devējs, kuram rūp darbinieku labklājība, profesionālā izaugsme un darba drošība.

Uzņēmumā ir nozīmēts atbildīgais par korporatīvo sociālo atbildību.