Sabiedrības atbalsts

Sabiedrības atbalsts

Lai uzņēmuma investīcijas būtu mērķtiecīgas un stratēģiskas, Amber Latvijas balzams ir izstrādājis SABIEDRĪBAS INVESTĪCIJU PROGRAMMU.

Mūsu atbalstāmie virzieni:

 • Iniciēt un atbalstīt sociālas kampaņas/ programmas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu par samērīgu alkoholisko dzērienu patēriņu un veicināt atbildīgas alkohola kultūras  veidošanos valstī;
 • Atbalstīt iniciatīvas, kas samazina ēnu ekonomikas īpatsvaru alkohola nozarē;
 • Veicināt profesionālo pēctecību nozarē, atbalstot studiju programmas un citas iniciatīvas,  kuru mērķis ir sagatavot pārtikas nozares, loģistikas un  ražošanas speciālistus.

Principi:

 • atklāts process;
 • novērtējams rezultāts;
 • ietekmes pušu iesaiste;
 • brīvprātīgais pašu darbs.

Atbalsta veidi:

 • Kampaņas un programmas ar izglītojošu, sociālu raksturu, kas atbilst augstāk minētajiem politikas mērķiem;
 • Cilvēkresursi – Amber Latvijas balzams darbinieku iesaiste un līdzdarbība jauno speciālistu sagatavošanā, atbalstot esošās tradīcijas;
 • Mūsu zināšanas – semināri, lekcijas, prezentācijas, ko var sniegt mūsu eksperti;
 • Stipendijas studējošajiem – atbalsts pārtikas nozarei un ražošanai aktuālo speciālistu sagatavošanā.

Mēs neatbalstām:

 • Pasākumus un organizācijas, kuru pamatdarbība nav saskaņā ar uzņēmuma misiju, vīziju un korporatīvajiem pamatprincipiem (skat. www.amberlb.lv un definētās atbalsta prioritātes)
 • Reliģiska un politiska rakstura pasākumus vai organizācijas;
 • Atsevišķu sabiedrisko organizāciju ikgadējos pasākumus;
 • Pasākumus, kuros galvenā mērķauditorija ir bērni un jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši legālo alkohola iegādes vecumu.

Mūsu prioritāšu sarakstā nav:

 • Sporta pasākumu atbalstīšana;
 • Indivīdu vai atsevišķu ģimeņu kultūras un sporta jomu atbalstīšana;
 • Tūrisma un izklaides pasākumu atbalstīšana.

Vērtēšanas kritēriji:

 • Projekta mērķu atbilstība Amber Latvijas balzams sabiedrības investīciju programmas mērķiem;
 • Projekta mērķu atbilstība mūsu definētajiem atbalsta veidiem.

PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA:

Pieteikumi tiek izvērtēti un Amber Latvijas balzams atbalsts tiek piešķirts vienu reizi ceturksnī.

Aizpildītu pieteikuma anketu pretendenti aicināti iesniegt A.Čaka 160, LV-1012, Rīga vai iesūtīt uz  e-pastu office.LB@amberbev.com. Saņemtie iesniegumi tiek izskatīti 4 reizes gadā, apstiprinot projektus, kas tiks atbalstīti.

Iesniegumu izskatīšana notiek:

 • Janvāra pēdējā nedēļa
 • Aprīļa pēdējā nedēļa
 • Jūlija pēdējā nedēļa
 • Oktobra pēdējā nedēļa

Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst investīciju politikas mērķiem un kritērijiem un ir iesniegti atbilstoši šīm vadlīnijām, reizi ceturksnī  izvērtē speciālistu darba grupa un apstiprina Amber Latvijas balzams Valde. Par rezultātiem pretendenti atteikuma gadījumā tiek informēti, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, savukārt pozitīvas atbildes gadījumā, pretendentam nosūtot e-pastu un ievietojot informāciju Amber Latvijas balzams interneta vietnē – www.amberlb.lv.

Investīciju efektivitātes monitorings un uzraudzības kārtība:

Sabiedrības interneta vietnē reizi gadā  tiek publicēta informācija par saņemto pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem, norādot, kuri projekti saņēmuši  finansējumu un kādā apmērā.

Atbalsta saņēmējs reizi gadā vai pēc projekta realizācijas sniedz ALB atskaiti, atspoguļojot finansējuma izlietojumu, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī projekta atspoguļojumu masu medijos, ja tāds ir bijis. Atskaite nosūtāma AS Amber Latvijas balzams (A.Čaka 160, LV-1012, Rīga, Latvija vai uz e-pastu office.LB@amberbev.com).

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar Amber Latvijas balzams sekretariātu, rakstot uz e-pastu: office.LB@amberbev.com vai zvanot pa telefona nr.: +371 67081213.

Pieteikuma anketa.