Vērtspapīru tirdzniecība

Vērtspapīru tirdzniecības informācija

ISINLV0000100808
Biržas kods BAL1R
Nominālvērtība1,40 EUR 
Kopējais vērtspapīru skaits 7 496 900
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā 5 791 900
IndeksiB30GI, B30PI, OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI

AS Amber Latvijas balzams vadošais akcionārs ir Amber Beverage Group Holding S.à r.l., kam pieder 89.99% akciju no pamatkapitāla.

NOTEIKUMI PAR AS „AMBER LATVIJAS BALZAMS” IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTA IZVEIDOŠANU UN PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTĀ IEKĻAUTĀS PERSONAS VAR VEIKT DARĪJUMUS AR AKCIJU SABIEDRĪBAS „AMBER LATVIJAS BALZAMS” AKCIJĀM, KURAS ATRODAS PUBLISKĀ APGROZĪBĀ

VEIDLAPA PAR DARĪJUMU VEIKŠANU