Tautsaimniecība un tirgus

Tautsaimniecība

Mēs aktīvi iesaistāmies vietējās uzņēmējdarbības vides veidošanā.

Kādas ir mūsu prioritātes?

 • Nodokļu, tajā skaitā akcīzes nodokļa, devums valstij;
 • Mēs atbalstām iniciatīvas, kas ir vērstas uz ēnu ekonomikas alkohola nozarē īpatsvara samazināšanu valstī;
 • Sadarbojamies ar kontrolējošām valsts institūcijām;
 • Mēs veicinām Latvijas eksportspēju, piedāvājot augstās kvalitātes produktus;
 • Mēs atbalstām atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses attīstību un stiprināšanu Latvijā.

Ko mēs darām?

 • Amber Latvijas balzams vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši standartam ISO 9001:2015, apliecinot ražošanas procesu atbilstību starptautiskām prasībām un Amber Latvijas Balzams produktu augsto kvalitāti;
 • Uzņēmumā ir izstrādāta, ieviesta un tiek uzturēta paškontroles sistēma atbilstoši HACCP principiem;
 • Esam Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas Baltais saraksts biedrs, apliecinot uzņēmuma darbības caurspīdīgumu;
 • Amber Latvijas balzams ir pārstāvēts Latvijas lielākajās nozares un nevalstiskajās organizācijās: Latvijas Darba devēju konfederācijāLatvijas Ārvalstu investoru padomeLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerāLatvijas Pārtikas uzņēmumu federācijāLatvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācijāAlkohola ražotāju un tirgotāju asociācijā;
 • Amber Latvijas balzams īsteno godīgas partnerattiecības ar biznesa partneriem un caurspīdīgu iepirkumu politiku, izvirzot augstas kvalitātes prasības saviem piegādātājiem;
 • Amber Latvijas balzams vadības komanda aktīvi dalās ar pieredzi un zināšanām korporatīvās atbildības jomā;
 • Amberl Latvijas balzams iesaistās nelegālā tirgus izpētes un apkarošanas aktivitātēs. Esam veikuši  pirmo pētījumu par nelegālā alkohola apriti Latvijā.

Tirgus

AS Amber Latvijas balzams jebkuru nozīmīga lēmuma pieņemšanā, kas saistās ar produkta garšas vai dizaina izmaiņām iesaista patērētājus, veicot kvantitatīvas un kvalitatīvas aptaujas un ņemot vērā viņu viedokli.

 • Lai saņemtu tūlītēju atgriezenisko saiti no patērētājiem, darbojas bezmaksas tālrunis atsauksmēm tel.nr. 80009990.
 • Jebkurš patērētājs var izteikt savu viedokli par AS Amber Latvijas balzams ražoto produkciju. Visas saņemtās pretenzijas, priekšlikumi un atsauksmes tiek adresēti pēc piederības uzņēmuma speciālistiem, kuri izskata tās pēc būtības, ja norādīta kontaktinformācija, sazinās ar klientu, organizē salīdzinošās degustācijas, testēšanu. Visi pretenziju iesniedzēji saņem rakstisku atbildi.
 • Pa bezmaksas tālruni saņemtās pretenzijas, priekšlikumi un atsauksmes tiek apkopoti un apkopotie dati tiek analizēti. Gada beigās tiek sagatavota atskaite.

Uzņēmums jau 2005.gadā ir izstrādājis, pieņēmis un ievēro Ētiskas mārketinga komunikācijas kodeksu, kura pamatā ir AS Amber Latvijas balzams produktu piedāvāšana tirgū atbildīgā veidā patērētājiem, kas sasnieguši Latvijā noteikto legālo alkohola lietošanas vecumu. Šis kodekss nosaka skaidras mārketinga vadlīnijas, kas papildina Latvijas Republikas likumdošanas prasības. Kodeksa mērķis ir nodrošināt to, lai AS Amber Latvijas balzams mārketinga komunikācija neparādītu un neveicinātu alkoholisko dzērienu nepareizu vai pārmērīgu lietošanu.

Ievērojot reklāmas radīšanas un izvietošanas standartus, AS Amber Latvijas balzams atgādina pircējiem, ka mūsu produkti jālieto atbildīgi un ar mēru. Tādējādi uzņēmums dod savu ieguldījumu pozitīvu alkoholisko dzērienu lietošanas tradīciju veicināšanā sabiedrībā un negatīvo blakus efektu mazināšanā.