Darba drošība

Darba vide un drošība

AS Amber Latvijas balzams ir stabils uzņēmums ar dinamisku darba vidi un izaugsmes iespējām.

Uzņemums nodrošina vairāk nekā 600 darba vietas. 97% no darbiniekiem nodarbināti uz pastāvīga darba līguma pamata. Uz noteiktu laiku darbinieki tiek pieņemti uz darbinieku prombūtnes laiku, īslaicīgiem, vienreizējiem darbiem vai sakarā ar īslaicīgu ražošanas apjomu pieaugumu. Uzņēmumā strādā 38 personas ar īpašām vajadzībām, 10 sievietes izmanto grūtniecības un bērnu kopšanas atvaļinājumus, kurām tiek saglabātas darba vietas un sociālās garantijas. No uzņēmumā nodarbinātajiem – 49% ir sievietes, 51% – vīrieši, vadošajos amatos – 47% ir sievietes, 53% – vīrieši.

Ko mēs darām?

  • Uzņēmums ar darbiniekiem ir noslēdzis darba koplīgumu, kas attiecas 100% uz visiem darbiniekiem. AS Amber Latvijas balzams piešķir saviem darbiniekiem dāvanas un pabalstus dažādās dzīves situācijās – bērna piedzimšana, laulības, darba jubileja, aiziešana pensijā, pirmklasnieku vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, veselības uzlabošanai, tuvinieku bērēm, materiālo zaudējumu gadījumā.
  • Darbiniekiem, kuri pakļauti darba vides riskiem, piedalījušies Černobiļas avārijas seku likvidēšanā, pirmklasnieku vecākiem pirmajā skolas dienā, mācībām, laulībām, tuvinieku bērēm, tiek piešķirti arī papildatvaļinājumi.
  • Uzņēmuma darbiniekiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana, obligātās veselības pārbaudes un nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tiek piedāvātas  sporta nodarbības un peldbaseins, daļēji sedzot izmaksas, kā arī darbiniekiem tiek piedāvāta kvalitatīva ēdināšana ar ievērojamām atlaidēm un dzeramais ūdens.
  • Katru gadu tiek izdalīti līdzekļi bijušo darbinieku sociālo jautājumu risināšanai. Ilggadējiem pensionētajiem darbiniekiem, kas ieguldījuši nenovērtējamu darbu AS Amber Latvijas balzams attīstībā, mēs rīkojam koncertus – tikšanās Ziemassvētku laikā, kā arī sniedzam materiālo atbalstu.
  • Mēs esam orientēti uz darbinieku profesionālo un individuālo attīstību. Uzņēmums organizē daudzveidīgas sistemātiskas apmācības, izstāžu un semināru apmeklējumus, balstoties uz uzņēmuma mērķiem un darbinieku individuālajiem attīstības plāniem. Tiek piedāvātas gan iekšējās, gan ārējās apmācības.
  • Mēs atbalstām arī mūsu darbinieku profesionālās studijas augstākajās mācību iestādēs, daļēji sedzot mācību maksu. AS Amber Latvijas balzams sadarbojas ar vairākām mācību iestādēm, kurās tiek gatavoti nākamie nozares speciālisti, piedāvājot prakses iespējas, iepazīstinot ar mūsu uzņēmuma darba specifiku. Brīvas vakances gadījumā sākotnēji uzņēmums izsludina iekšējo konkursu, dodot izaugsmes iespējas esošajiem darbiniekiem.

AS Amber Latvijas balzams tiek ievēroti visi saistošie likumdošanas un normatīvie akti, kā arī citas paškontroles sistēmas ietvaros noteiktās prasības, lai nodrošinātu maksimāli drošu darba vidi.

Ko mēs darām?

  • Uzņēmumā veiksmīgi tiek īstenots regulārs darba vietu riska novērtējums, kā rezultātā tiek identificētas bīstamās darba vietas un apzinātas darba vietas, kuras ir pakļautas īpašam riskam, kā arī tiek noteikts kādi individuālie aizsardzības līdzekļi un obligātās veselības pārbaudes ir nepieciešamas ikvienam darbiniekam.
  • Ikviens AS Amber Latvijas balzams darbinieks tiek iesaistīts darba drošības aizsardzības sistēmā, un tam ir iespēja sniegt informāciju par to, kā varētu uzlabot darba apstākļus.
  • Uzņēmums ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar mācību iestādēm. Izglītojot darbiniekus un sekmējot personisko atbildību, tiek nodrošināta tāda darba vide, kas maksimāli samazina nelaimes gadījumu iespējamību un slimību cēloņus.
liaa 306c8