Aktualitātes

Visas aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo finanšu rezultātus par 2023. gadu

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī “Sabiedrība”) neto apgrozījums 2023. gadā sasniedza 97,9 miljonus eiro, kas ir par 9,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Apgrozījuma samazinājums saistīts ar globālajām vairumtirgotāju un importētāju darba kapitāla samazināšanās tendencēm paaugstinātas inflācijas apstākļos, kā arī Sabiedrības lielāko klientu pieņemtajiem stratēģiskajiem lēmumiem attiecībā uz sava produkta zīmola maiņu, ietekmējot pasūtījuma apjomus.

Bruto peļņa pārskata periodā ir 14,4 miljoni eiro, kas ir samazinājusies par 4,9 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2022. gadu. Bruto peļņas rādītāju ietekmēja gan pārdošanas apjoma kritums, gan arī būtisks izejmateriālu izmaksu, kā arī ar ražošanu saistīto izmaksu pieaugums ar tiešu ietekmi uz Sabiedrības rezultātiem.

2023. gada operatīvās darbības peļņa ir 4,1 miljons eiro (2022: peļņa 6,4 miljoni eiro). Operatīvās peļņas pret apgrozījumu rādītājs 2023. gada pārskata periodā ir 4,3% (2022: 5,9%), ko tieši ietekmējuši gan iepriekš minētie faktori ar ietekmi uz bruto peļņu, gan fiksēto izmaksu īpatsvars kopējā izmaksu apjomā.

Pārskata periodā Sabiedrības neto peļņa ir 5,2 miljoni eiro, kas ir samazinājusies pret attiecīgo periodu 2022. gadā. Sabiedrības vadība uzskata, ka turpmāk finanšu situācija un rentabilitāte uzlabosies, ņemot vērā 2023. gadā pārslēgtos fiksētās cenas līgumus par energoresursu iepirkumu, kas paredz būtiski zemākas resursu cenas, pārdošanas apjoma dinamikas pozitīvas tendences eksporta tirgos, kā arī galveno izejmateriālu (etilspirta, stikla pudeļu, kartona iepakojuma u.c.) izmaksu pakāpenisku samazināšanos.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 69,3 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 56,4 miljonu eiro apmērā.

Sabiedrība turpinās kāpināt ražošanas efektivitāti, liekot uzsvaru uz iepirkumu, plānošanas un infrastruktūras uzlabojumiem, lai nodrošinātu tās mērķi: piegādāt kvalitatīvu produkciju par konkurētspējīgu cenu.

Akciju sabiedrība “Amber Latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. “Amber Latvijas balzams” ir viens no Latvijas vadošajiem eksportētājiem, kā arī uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Kopš 2015. gada uzņēmums ir daļa no “Amber Beverage Group”.

Plašāka informācija lasāma uzņēmuma mājaslapas sadaļā “Finanšu pārskati“.