Vide

Vide

Mēs nepārtraukti strādājam pie risinājumiem, lai īstenotu atbildīgu pieeju vides jautājumiem.

Kādas ir mūsu prioritātes?

  • Cenšamies dot priekšroku videi draudzīgām tehnoloģijām un iepakojumam, kas samērojamas ar ražošanas procesu prasībām;
  • Saudzīgi un pārdomāti attiekties pret ūdens resursu un enerģijas resursu izmantošanu;
  • Mēs izvirzām augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

Ko mēs darām?

  • Amber Latvijas balzams savā darbībā ievēro likumdošanas prasības vides jomā un mērķtiecīgi cenšas samazināt uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz vidi;
  • Uzņēmums atbildīgi izmanto enerģijas un ūdens resursus. Mūsu produkcijas ražošanā tiek izmantots uzņēmuma teritorijas esošā dziļurbuma ūdens;
  • Amber Latvijas balzams īsteno atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu, regulāri nododot makulatūru, metāllūžņus un videi bīstamos atkritumus;
  • Realizējam aktivitātes darbinieku vidū, kas atgādina par elektrības un citu resursu pārdomātu izmantošanu;
  • Maksimāli izmantojam esošos tehniskos resursus visefektīvākajā veidā.