Aktualitātes

Visas aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo neauditētos finanšu rezultātus par 2023. gadu

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī “Sabiedrība”) neauditētais neto apgrozījums 2023. gadā sasniedza 97,9 miljonus eiro, kas ir par 9,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Kopējie pārdošanas apjomi (9Lcs izteiksmē) 2023. gadā bija par 18,4% mazāki nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā.

Apgrozījuma samazinājums saistīts ar globālajām vairumtirgotāju un importētāju darba kapitāla samazināšanās tendencēm paaugstinātas inflācijas apstākļos, kā arī Stoli Group pieņemtajiem stratēģiskajiem lēmumiem attiecībā uz Stoli zīmola maiņu, ietekmējot pasūtījuma apjomus.

Bruto peļņa pārskata periodā ir 14,4 miljoni eiro, kas ir samazinājusies par 4,9 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2022. gadu. Bruto peļņas rādītāju ietekmēja gan pārdošanas apjoma kritums, gan arī būtisks izejmateriālu izmaksu, kā arī ar ražošanu saistīto izmaksu pieaugums ar tiešu ietekmi uz Sabiedrības rezultātiem. Negatīvās izmaksu tendences tika novērotas, sākot ar 2022. gada otro pusgadu, un tādējādi tās tikai daļēji ietekmē salīdzināmos rādītājus.

2023. gada operatīvās darbības peļņa ir 4,1 miljons eiro (2022: peļņa 6,4 miljoni eiro). Operatīvās peļņas pret apgrozījumu rādītājs 2023. gada pārskata periodā ir 4,3% (2022: 5,9%), ko tieši ietekmējuši gan iepriekš minētie faktori ar ietekmi uz bruto peļņu, gan fiksēto izmaksu īpatsvars kopējā izmaksu apjomā.

Ņemot vērā ražošanas apjomu kritumu un kopējo rentabilitātes samazināšanos, Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu ražošanas procesu efektivitātes veicināšanai un izmaksu samazināšanai:

  • līdz gada vidum panākts 30% uzlabojums gatavās produkcijas pildīšanas iekārtu izmatošanas efektivitātē;
  • pabeigti vairāki investīciju projekti (kā, piemēram, automatizēta līnija Stoli Elit degvīna pildīšanai un iegādāts paletizācijas aprīkojums), kas ļauj ne tikai palielināt ražošana kapacitāti, bet arī samazināt darba spēka izmaksas, rēķinot uz saražotās produkcijas vienību;
  • pārslēgti fiksētas cenas līgumi par energoresursu iepirkumu;
  • veikta darba spēka resursu un citu izmaksu pielāgošana aktuālajiem ražošanas apjomiem.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 69,3 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 56,4 miljonu eiro apmērā.

Akciju sabiedrība “Amber Latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. “Amber Latvijas balzams” ir viens no Latvijas vadošajiem eksportētājiem, kā arī uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Kopš 2015. gada uzņēmums ir daļa no “Amber Beverage Group”.

Plašāka informācija lasāma uzņēmuma mājaslapas sadaļā “Finanšu pārskati“.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns