Aktualitātes

Visas aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo pirmā pusgada darbības rezultātus 2023. gadā

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī Sabiedrība) neauditētais neto apgrozījums 2023. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 45,7 miljonus eiro, kas ir par 10,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar 2022. gada otrajā pusē ieviestajām pārdošanas cenu izmaiņām, kā arī ar īstenotajām iniciatīvām jaunu tirgu atvēršanā galvenajiem Sabiedrības ražotajiem zīmoliem.

Kamēr uzņēmuma apgrozījums pieauga, kopējie pārdošanas apjomi 2023. gada sešos mēnešos bija par 13,7% mazāki nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Apjomu kritums pamatā veidojās Stoli Group pasūtījumu samazinājumu dēļ, kas saistīts ar klienta cenu stratēģijas maiņu.

Bruto peļņa pārskata periodā ir 5,0 miljoni eiro, kas ir samazinājusies par 3,0 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2022. gada attiecīgo periodu. Bruto peļņas rādītāju ietekmēja gan pārdošanas apjoma kritums, gan arī būtisks pieaugums ar ražošanu saistītajās izmaksās un pieaugums personāla izmaksās. Ar ražošanu saistīto izmaksu pieauguma galvenie ietekmes avoti ir enerģijas izmaksas, papildus atalgojuma izmaksas gan pārskatītās darba samaksas, gan darbiniekiem piešķirto enerģijas cenu krīzes piemaksu dēļ.

Pārskata periodā Sabiedrības neauditētie neto zaudējumi ir 0,2 miljoni eiro, kas ir samazinājums pret attiecīgo periodu 2022. gadā. Sabiedrības vadība uzskata, ka turpmākajā pārskata gadā finanšu situācija uzlabosies, ņemot vērā otrā ceturkšņa beigās pārslēgtos fiksētās cenas līgumus par energoresursu iepirkumu, kas paredz būtiski zemākas resursu cenas, pārdošanas apjoma dinamikas pozitīvas tendences eksporta tirgos, kā arī galveno izejmateriālu (etilspirta, stikla pudeļu, kartona iepakojuma u.c.) izmaksu pakāpenisku samazināšanos, kas iesākās otrā ceturkšņa vidū. Sabiedrības vadība uzskata, ka izejmateriālu cenas saglabāsies nemainīgas vai turpinās mērenu lejupslīdi arī 2023. gada otrajā pusē.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 38,5 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 31,6 miljonu eiro apmērā.

Plašāka informācija pieejama sadaļā “Finanšu pārskati“.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns