Aktualitātes

Visas aktualitātes

“Amber Latvijas balzams” paziņo neauditētos 9 mēnešu darbības rezultātus par 2023. gadu

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī Sabiedrība) neauditētais neto apgrozījums 2023. gada deviņos mēnešos sasniedza 69,9 miljonus eiro, kas ir par 1,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar 2022. gada otrajā pusē ieviestajām pārdošanas cenu izmaiņām, kā arī ar īstenotajām iniciatīvām jaunu tirgu atvēršanā galvenajiem Sabiedrības ražotajiem zīmoliem.

Pārskata periodā AS “Amber Latvijas balzams” bruto peļņa ir 9,7 miljoni eiro, kas ir samazinājusies par 1,8 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2022. gada attiecīgo periodu. Bruto peļņas rādītāju ietekmēja gan pārdošanas apjoma kritums, gan arī būtisks pieaugums izejmateriālu cenu izmaksās un ar ražošanu saistītajās izmaksās. Ar ražošanu saistīto izmaksu pieauguma galvenie ietekmes avoti ir enerģijas izmaksas, kā arī darbiniekiem piešķirtās enerģijas cenu krīzes piemaksas 2022./2023. gada apkures sezonā.

Sabiedrības neauditētā neto peļņa pārskata periodā ir 1,2 miljoni eiro, kas ir būtisks samazinājums pret attiecīgo periodu 2022. gadā. Sabiedrības vadība uzskata, ka turpmākajā pārskata gadā finanšu situācija nedaudz uzlabosies, ņemot vērā otrā ceturkšņa beigās pārslēgtos fiksētās cenas līgumus par energoresursu iepirkumu, kas paredz būtiski zemākas resursu cenas, pārdošanas apjoma dinamikas pozitīvas tendences eksporta tirgos, kā arī galveno izejmateriālu (etilspirta, stikla pudeļu, kartona iepakojuma u.c.) izmaksu pakāpenisku samazināšanos, kas iesākās otrā ceturkšņa vidū. Sabiedrības vadība uzskata, ka izejmateriālu cenas saglabāsies nemainīgas vai turpinās mērenu lejupslīdi arī 2023. gada pēdējā ceturksnī.

Sabiedrība turpinās palielināt ražošanas efektivitāti, liekot uzsvaru uz ražošanas izmaksu samazinājumu un ražošanas efektivitātes pieaugumu. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka 2023. gada kopējie ražošanas apjomi būs ievērojami zemāki nekā iepriekšējā gadā, un kopējie rezultāti būs ar būtisku kritumu pret 2022. gada rezultātiem.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 58,9 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 47,3 miljonu eiro apmērā.

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības mājaslapas sadaļā “Finanšu pārskati“.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns