Kvalitāte

Kvalitāte, drošība un vide

AS Amber Latvijas balzams kvalitātes, drošības un vides politikas pamatprincipi:

  • Pastāvīgi uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus- kvalitātes, darba vides un apkārtējās vides jomās;
  • Darboties saskaņā ar akcionāru, darbinieku, valsts un sabiedrības interesēm;
  • Ievērot saistošos normatīvos aktus.

Kvalitāte

AS Amber Latvijas balzams ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs un eksportētājs Baltijas valstīs ar augstu reputāciju, atzītiem zīmoliem un profesionālu komandu, kas pats izstrādā produktu receptūras, piedāvājot klientam kvalitatīvus un drošus produktus.

Kvalitāte mūsu uzņēmumā nozīmē:

  • Efektīva vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015;
  • Apmierināts klients – klienta apmierinātības novērtējums;
  • Drošs un kvalitatīvas produkts atbilstoši ES un LV likumdošanai un uz HACCP principiem balstītai paškontroles sistēmai – reglamentējošo rādītāju uzraudzība un kvalitātes mērījumi
  • Profesionāls un apmierināts darbinieks – apmācības, speciālistu novērtējumi, apmierinātības pētījumi;
  • Sociāla atbildība pret darbiniekiem un vidi.

Patērētāju drošība

AS Amber Latvijas balzams ir izstrādājis, ieviesis un uzņēmumā uztur pārtikas paškontroles sistēmu saskaņā ar HACCP principiem, un tā integrēta vadības sistēmā. HACCP ir pārtikas paškontroles sistēma, kas vērsta uz pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu un ar pārtiku saistīto problēmu profilaksi. Šīs sistēmas pamatā ir darbību kopums, kas novērš draudus cilvēka veselībai un dzīvībai. Ieviešot šos principus, uzņēmums demonstrē savu atbildību par augsti kvalitatīvu un drošu dzērienu ražošanu un tirdzniecību.

Lai garantētu visaugstāko produkcijas kvalitāti, uzņēmums rūpīgi izvēlas izejvielu piegādātājus, pārbauda iepirktās izejvielas un nodrošina tradicionālo tehnoloģiju pielietošanu, kā arī ievieš inovatīvus šo metožu uzlabojumus. Dzērienu pildīšanā izmanto tikai jaunas pudeles, atkārtota pudeļu izmantošana, ražošanas vajadzībām netiek veikta. Ūdens produkcijas ražošanai tiek iegūts no artēziskajiem urbumiem 198 m un 189 m dziļumā, kas tālāk tiek attīrīts un apstrādāts ražošanas vajadzībām. Visās ražošanas procesa stadijās produkcijas kvalitāte tiek rūpīgi kontrolēta un pārbaudīta laboratorijā

Vide

Rūpējoties par vidi, AS Amber Latvijas balzams ražošanas praksē prioritāte tiek dota videi draudzīgām tehnoloģijām un iepakojumam. AS Amber Latvijas balzams atbalsta videi draudzīgus risinājumus, nemitīgi pilnveidojot darbības, kas mazinātu uzņēmuma kaitīgo ietekmi uz vidi, izvirzot augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

Domājot par apkārtējās vides prasību ievērošanu un aizsardzību, AS Amber Latvijas balzams veic dalītu atkritumu savākšanu un to nodošanu pārstrādei. Tādējādi samazinot atkritumu izgāztuvē nonākušo atkritumu daudzumu. Otrreiz izmantojamie materiāli (kartons, stikls, alumīnijs, nolijas u.c.)  tiek nodoti pārstrādes uzņēmumiem.