Finanšu kalendārs 2024. gadam

Finanšu kalendārs 2024

AS “Amber Latvijas balzams” informē par finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību un publicēšanas termiņiem:

  • 29.02.2024 Nerevidētie 2023. gada finanšu pārskati
  • 30.04.2024 Revidētie 2023. gada finanšu pārskati
  • 31.05.2024 Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzas 2024. gada 31. martā
  • 30.08.2024 Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2024. gada 30. jūnijā
  • 29.11.2024 Nerevidētie starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2024. gada 30. septembrī

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns