Misija, vīzija un vērtības

Misija

Esam izcili it visā, ko darām!

Vīzija 

Būt vadošajam alkoholisko dzērienu ražotājam un eksportētājam Baltijā ar atzītiem zīmoliem un profesionālāko komandu.


Mūsu vērtības:

Neatlaidība

Mēs pārliecinoši gūstam panākumus un pārvaram šķēršļus, rīkojoties racionāli un pārsniedzot izvirzītos mērķus.

Biznesa pieeja

Mēs esam proaktīvi, komerciāli drosmīgi, izmantojot iespējas.

Prieks

Mums patīk tas, ko darām, un mēs veidojam aizraujošu, stimulējošu un novatorisku vidi.

Izcilība 

Mēs izvirzām augstus standartus un uzņēmamies atbildību par saviem produktiem, darbiniekiem, procesiem un sniegumu.

Ātrums

Mēs esam uzņēmums bez liekas birokrātijas, kas veicina ātru lēmumu pieņemšanu un darba izpildi.

Komandas darbs

Mēs uzturam savstarpēju atbildību par kopīgo mērķu sasniegšanu.