Sabiedrība

Sabiedrība

Mēs apzināmies, ka uzņēmuma darbība ietekmē gan mūsu darbiniekus, gan sabiedrību kopumā.

Kādas ir mūsu prioritātes?

 • Rūpēties par mūsu darbiniekiem, nodrošinot viņiem atbilstošus darba apstākļus, sociālās garantijas un papildus labumus;
 • Īstenot  un atbalstīt aktivitātes, kas ir saistītas ar sabiedrības izglītošanu par atbildīgu alkohola lietošanu;
 • Iesaistīt darbiniekus, realizējot  sabiedriskā labuma projektus atbilstoši uzņēmuma sabiedrības investīciju politikai.

Ko mēs darām?

 • Amber Latvijas balzams ir atbildīgs darba devējs, kas maksā nodokļus un īsteno virkni sociālo programmu dažāda vecuma darbiniekiem, atbalstot  studējošos un  pensijā aizgājušos darbinieku, kā arī piedāvājot kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības strādājošajiem;
 • Amber Latvijas balzams darbinieki katru gadu piedalās kādā sabiedrības atbalsta projektā vai realizē ar profesionālas darbības jomu nesaistītas aktivitātēs, piemēram, dalība Lielajā Talkā, drēbju, rotaļlietu un sadzīves priekšmetu ziedošana patversmēm un bērnunamiem,  izglītojošu un profesionālo orientāciju veicinošu nodarbību vadīšana vidējās un augstākajās izglītības iestādēs;
 • Amber Latvijas balzams savas mārketinga aktivitātes īsteno saskaņā ar uzņēmumā pieņemto Ētiskas mārketinga komunikācijas kodeksu;
 • Amber Latvijas balzams aktīvi iesaistās Latvijas un pasaules nozares NVO darbībā un realizē sabiedriski atbildīgus projektus Latvijā;
 • Mēs atbalstām jauniešu profesionālo izglītību, nodrošinot prakses vietas studējošajiem un sadarbojoties ar jauniešiem to studiju projektu izstādē;
 • Amber Latvijas balzams ir iedibinājis stipendiju fondu, atbalstot talantīgākos jaunos speciālistus loģistikas, ekonomikas, kvalitātes vadības, ražošanas automatizācijas un ķīmijas specialitātēs;
 • Amber Latvijas balzams izglīto sabiedrību par alkohola atkarības sekām un pārdomātu, atbildīgu alkoholisko dzērienu patēriņu, uzturot vietni www.atbildigi.lv un realizējot sociālas kampaņas;
 • Mūsu darbinieki individuāli sniedz atbalstu Latvijas bērnunamiem.