Aktualitātes

Visas aktualitātes

Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības īpašuma tiesību pāreju

lb house

AS „Latvijas balzams” ar šo paziņo, ka tā ir saņēmusi Yuri Schefler paziņojumu par to, ka Yuri Schefler kontrolēta sabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMBER BEVERAGE GROUP” atsāvinājusi visas tai piederošās Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” akcijas savai mātes kompānijai – Amber Beverage Group Holding S.ar.l. Darījuma rezultātā Yuri Schefler netiešā veidā joprojām pieder 6 746 460 akcijas, jeb 89,99% balsstiesīga Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kapitāla.