Aktualitātes

Visas aktualitātes

Publicēts pirmā ceturkšņa finanšu pārskats

business

“Latvijas balzams” neauditētais neto apgrozījums 2018. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 15 miljonus eiro, kas ir par 14.8% mazāk, nekā 2017. gada pirmajā ceturksnī. Apgrozījuma kritumu galvenokārt ietekmējis pasūtījumu un pārdošanas apjomu samazinājums no galvenajiem klientiem un tirgiem – Lietuva, ASV, Spānija, “Stoli Group”.

Sabiedrība paredz, ka arī uz 2018. gada otrā ceturkšņa beigām neto apgrozījums nebūs 2017. gada pirmā pusgada līmenī. Attiecīgi, pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 0.74 milj. eiro, kas ir par 37% mazāka nekā 2017. gada pirmajā ceturksnī. Kā galvenie iemesli minami ieguldījumi galveno zīmolu popularizēšanā esošajos un jaunos eksporta tirgos, kā arī fiksētās izmaksas, kas ir tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā. Tajā pašā laikā tirgū vērojamas pozitīvas tendences pārdošanas apjomu gala patērētājiem pieaugumam, tādēļ kopējiem gada pārdošanas apjomiem vajadzētu pārsniegt 2017. gada rezultātu.

NEREVIDĒTIE STARPPERIODA SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI