Aktualitātes

Visas aktualitātes

Par auditēto neto apgrozījumu 2017. gadā

cd strawberry mint 3 55105 1

Sabiedrības auditētais neto apgrozījums 2017. gadā sasniedza 78,3 miljonus eiro, kas ir par 3,4% vairāk nekā 2016. gadā. Pieaugums sasniegts, pateicoties pieaugošajiem pasūtījumiem no lielākā privāto zīmolu klienta SPI Cyprus, kā arī ievērojama AS “Latvijas Balzams” zīmolu pārdošanas apjomu pieauguma dēļ, kas vietējā tirgū tiek veikta ar SIA “Amber Distribution Latvia” starpniecību. Pozitīvi rezultātus ietekmējuši arī sniegtie  noliktavas un loģistikas pakalpojumi gan ārējiem klientiem, gan saistītajām sabiedrībām. 

2017. gada auditētā neto peļņa ir 8,6 milj. eiro jeb 11 % no apgrozījuma, kas ir par 15% lielāka nekā 2016. gadā. Peļņas pieaugumu būtiski ietekmē izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtībā, kas noteiktas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā un stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī. Pamatojoties uz šīm izmaiņām, Sabiedrība reversēja atliktā nodokļa saistības un rezultātu atzina kā ieņēmumus peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Uzņēmumu ienākuma nodoklis”.

AS “Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā ieskaitījusi 59,7 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 47,5 miljonu eiro apmērā.