Aktualitātes

Visas aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo auditētos finanšu rezultātus par 2022. gadu

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī “Sabiedrība”) neto apgrozījums 2022. gadā sasniedza 108,1 miljonu eiro, kas ir par 37,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2021. gadā. Pārskata gada bruto pelņa ir 19,3 miljoni eiro (pieaugums par 1,4 miljoniem eiro jeb 7,6% pret 2021. gadu).

Apgrozījuma pieaugums galvenokārt saistīts ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos salīdzinājumā ar 2021. gadu un nacionālo valdību ieviesto Covid-19 pandēmijas situācijas ierobežojumu atvieglošanu, kas pozitīvi ietekmējis saražotās produkcijas apjoma pieaugumu. Pozitīvu ietekmi atstāja arī veiktās pārdošanas cenu pārskatīšanas aktivitātes. Tāpat Sabiedrība ir turpinājusi attīstīt sadarbību ar klientiem Zviedrijā un Vācijā, palielinot pārdošanas apjomu šajos tirgos.

Bruto peļņas izmaiņas pret 2021. gadu ietekmējis ražošanas apjoma pieaugums (+15,4%) un veiktās pārdošanas cenu pārskatīšanas aktivitātes, tomēr krietni būtiskāku ietekmi atstājis galveno izejvielu sadārdzinājums, stikla nepietiekamība Eiropā un tā pašizmaksas pieaugums energoietilpīga ražošanas procesa dēļ, izmaksu cenu pieaugums strauji augošas vispārējās inflācijas ietekmē, iepirkto energoresursu izmaksu pieaugums tirgus cenas izmaiņu rezultātā, atalgojuma izmaksu pieaugums, ko ietekmējusi gan atlīdzības pārskatīšana 2022. gadā, gan izmaksu pieaugums darbaspēka trūkuma dēļ.

2022. gadā operatīvās darbības peļņa ir 6,4 miljoni eiro, kas ir zemāka nekā attiecīgais rādītājs 2021. gadā (7,4 miljoni eiro). Operatīvās peļņas pret apgrozījumu rādītājs 2022. gada pārskata periodā ir 5,9% (2021: 9,4%). Savukārt pārskata gada neto peļņa ir 6,3 miljoni eiro (samazinājums par 2,4 miljoniem eiro jeb 27,5% pret 2021. gadu), ko ietekmējuši iepriekš minētie faktori.

2022. gadā Sabiedrība turpināja veikt ieguldījumus tās ražošanas attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot efektivitātes un pielāgošanas spējas paaugstināšanai, kā arī zemo izmaksu bāzes saglabāšanai. Nozīmīgākie investīciju projekti pārskata gadā bijuši:

  • Apkures sistēmas rekonstrukcija stipro alkoholisko dzērienu ražotnē, nodrošinot būtisku enerģijas un pieskaitāmo izmaksu ietaupījumu;
  • Automatizētas ābolu vīna fermentācijas iekārtas uzstādīšana;
  • Depozitārija sistēmas ieviešana atbilstoši LR noteikumiem;
  • Esošās ultra-premium segmenta ražošanas līnijas modernizācija, lai palielinātu veiktspēju par 350%;
  • Automatizēts palešu veidošanas projekts nākamajām trīs līnijām;
  • E-etiķetes ieviešana visā produktu klāstā.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 74,9 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 60,9 miljonu eiro apmērā.

Akciju sabiedrība “Amber Latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. “Amber Latvijas balzams” ir viens no Latvijas vadošajiem eksportētājiem, kā arī uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Kopš 2015. gada uzņēmums ir daļa no “Amber Beverage Group”.

Plašāka informācija lasāma uzņēmuma mājaslapas sadaļā “Finanšu pārskati“.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns