Aktualitātes

Visas aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo 2023. gada pirmā ceturkšņa rezultātus

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī Sabiedrība) neauditētais neto apgrozījums 2023. gada pirmajos trīs mēnešos sasniedza 21,6 miljonus eiro, kas ir par 20,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar 2022. gada otrajā pusē ieviestajām pārdošanas cenu izmaiņām, kā arī īstenotajām iniciatīvām jaunu tirgu atvēršanā galvenajiem Sabiedrības ražotajiem zīmoliem.

Pārskata periodā AS “Amber Latvijas balzams” bruto peļņa sasniedza 1,5 miljonus eiro, kas ir samazinājums par 1,5 miljoniem eiro, salīdzinājumā ar 2022. gada attiecīgo periodu. Bruto peļņas rādītāju ietekmēja gan pārdošanas apjoma kritums, gan būtisks pieaugums ar ražošanu saistītajās izmaksās un pieaugumus personāla izmaksās.

Pārskata perioda Sabiedrības neauditētie neto zaudējumi ir 1,2 miljoni eiro, kas ir samazinājums pret attiecīgo periodu 2022. gadā. Sabiedrības vadība uzskata, ka turpmākajā pārskata gadā finanšu situācija uzlabosies, ņemot vērā pārslēgtos fiksētās cenas līgumus par energoresursu iepirkumu, pārdošanas apjoma dinamikas pozitīvām tendencēm eksporta tirgos, kā arī virknei veikto iniciatīvu un pasākumu ražošanas procesa efektivitātes veicināšanai.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 18 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 14,7 miljonu eiro apmērā.

Plašāka informācija pieejama sadaļā “Finanšu pārskati“.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns