Aktualitātes

Visas aktualitātes

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo neauditētos darbības rezultātus par 2022. gadu

Amber Latvijas balzams

Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī Sabiedrība) neauditētais neto apgrozījums 2022. gadā sasniedza 108,1 miljonus eiro, kas ir par 37,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2021. gadā, kā arī par 7,6% augusi bruto peļņa, sasniedzot 19,3 miljonus eiro.

Apgrozījuma pieaugums galvenokārt saistīts ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos salīdzinājumā ar 2021. gadu un nacionālo valdību ieviesto Covid-19 pandēmijas situācijas ierobežojumu atvieglošanu, kas pozitīvi ietekmējis saražotās produkcijas apjoma pieaugumu. Tāpat Sabiedrība ir turpinājusi attīstīt sadarbību ar klientiem Zviedrijā un Vācijā, palielinot pārdošanas apjomu šajos tirgos.

Pārskata periodā AS “Amber Latvijas balzams” bruto pelņa ir 19,3 miljoni eiro (pieaugums par 1,4 miljoniem eiro jeb 7,6% pret 2021. gadu). Bruto peļņas izmaiņas pret 2021. gadu ietekmējis ražošanas apjoma pieaugums (+15,4%), kā arī Sabiedrības aktīvais darbs pie pārdošanas cenu pārskatīšanas, lai samazinātu izmaksu pieauguma ietekmi uz tās rezultātiem.

Pārskata gada neauditētā neto peļņa ir 6,3 miljoni eiro (samazinājums par 2,4 miljoniem eiro jeb 27,5% pret 2021. gadu). Peļņas samazinājumu negatīvi ietekmēja būtisks izmaksu pieaugums, kā arī atzītie zaudējumi no valūtas kursu svārstībām.

AS “Amber Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 74,9 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 60,9 miljonu eiro apmērā.

Plašāka informācija pieejama sadaļā “Finanšu pārskati“.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns