Aktualitātes

Visas aktualitātes

Neauditētie gada darbības rezultāti

rigas prestige cuvee

Sabiedrības neauditētais apgrozījums 2016. gadā sasniedza 75.7 miljonus eiro, kas ir par 2.6% vairāk nekā 2015. gadā, galvenokārt dēļ pieauguma sniegto pakalpojumu jomā. Tieši tādēļ uzņēmumam izdevies palielināt pārskata perioda neauditēto peļņu līdz 7.45 miljoniem eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu , ir pieaugusi par 5.3%.

Lai arī uzņēmums šogad ir paplašinājis savu eksporta ģeogrāfiju un uzsācis produkcijas realizāciju  vairākos jaunos eksporta tirgos, apgrozījums no alkoholisko dzērienu realizācijas ir samazinājies par 1.7%. Lai kompensētu ražošanas un pārdošanas apjoma kritumu, AS “Latvijas balzams” ir uzsākusi sniegt arī citus pakalpojumus, izmantojot darbaspēka un noliktavu resursus un kompetences. Tā 2016.gadā uzņēmums  sniedzis trešajām pusēm noliktavu un tranzīta pakalpojumus, muitas noliktavas pakalpojumus, loģistikas servisu, komplektāciju, un citus ar uzņēmuma kompetenci saistītus pakalpojumus. Tas ir ļāvis Sabiedrībai palielināt peļņu, efektīvāk izmantojot esošos resursus. 

AS “Latvijas balzams” ir ne vien lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā, bet arī viens no desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā nodokļos valsts budžetā Sabiedrība ieskaitījusi 52.3 miljonus eiro, tajā skaitā 40.1 miljonu eiro kā akcīzes nodokli.

Vairāk.