Aktualitātes

Visas aktualitātes

“Latvijas balzams” izmantotās ķīmiskās vielas aizstāj ar videi nekaitīgākām vielām

Latvijas balzams ražotne A.Čaka ielā 160, Rīga

2018. gadā AS “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā – arī “Sabiedrība”) pieņēma lēmumu piedalīties projektā “LIFE Fit for REACH” par ķīmisko vielu aizvietošanu tā darbībā. Dalība šajā projektā norisinājās kā 2019. gadā, tā arī 2020. gadā, Baltijā vadošajam alkoholisko dzērienu ražotājam veiksmīgi apzinot visas izmantotās ķīmiskās vielas un maisījumus, veicot šo vielu inventarizāciju un apzinot vielu bīstamību videi un darbiniekiem. Rezultātā tika apzinātas tās vielas un savienojumi, kurus “Latvijas balzams” varētu aizstāt ar mazāk kaitīgām vielām.

“Viena no mūsu korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm ir atbildība par vidi. Papildus izmantoto ķīmisko vielu apzināšanai un to aizstāšanai ar mazāk kaitīgām vielām, aktīvi modernizējam “Latvijas balzams” ražošanas procesus, lai tie būtu dabai draudzīgāki. Lūkojam, lai katra mūsu darbība samazinātu Sabiedrības atstāto pēdu uz vides faktoriem. Līdzdalība šajā projektā mums ļāva veikt apjomīgu inventarizāciju, kuras rezultātā spējam īstenot drošāku darba vidi mūsu darbiniekiem, kā arī ikdienas darbos bīstamākās vielas varam aizvietot ar drošākām alternatīvām,” norāda AS “Latvijas balzams” valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns.

2020. gadā AS “Latvijas balzams” ar “Baltijas Vides foruma” palīdzību un Eiropas Savienības “LIFE” programmas projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai ar aizvietošanu un resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH, LIFE14 ENV/LV/000174) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu īstenoja projektu par AS “Latvijas balzams” izmantojamo ķīmisko vielu aizstāšanu ar videi mazāk kaitīgām. Projekta ietvaros tika veikta ķīmisko vielu un maisījumu inventarizācija, izvērtēšana, mazgāšanas līdzekļu ŪLA un NDDA aizvietošana ar EWOL, kā arī divu SO2 dozēšanas sistēmu iegāde, uzstādīšana un pielāgošana darba vietām.

“LIFE Fit for REACH” ir starptautisks projekts, kas palīdz Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un īstenot bīstamo vielu aizvietošanu ar drošākām alternatīvām.

LIFE