Aktualitātes

Visas aktualitātes

Paziņoti AS “Latvijas balzams” pirmā ceturkšņa darbības rezultāti

Finanšu pārskats

AS “Latvijas balzams” neauditētais neto apgrozījums 2019. gada pirmajos trīs mēnešos sasniedza 15,9 miljonus eiro, kas ir par 5,7% vairāk nekā 2018. gada pirmajos trīs mēnešos, galvenokārt dēļ pasūtījumu un pārdošanas apjomu pieauguma no galvenajiem klientiem un tirgiem, ka arī no Bennet Distributors, kas palielināja iepirktās produkcijas apjomu Lietuvas akcīzes likmju maiņas dēļ pārskata perioda pirmajā ceturksnī.

Pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 1,02 miljoni eiro, kas ir par 37% lielāka nekā 2018. gada pirmajos trīs mēnešos, pārdošanas apjomu pieauguma rezultātā.

2019. gadā AS “Latvijas balzams” turpinās koncentrēties uz:

  • investīciju iespējām eksistējošos un jaunos eksporta tirgos ar spēcīgu izaugsmes potenciālu un pieaugošu pārdošanu;
  • efektivitātes pilnveidošanas programmu.

Liels uzsvars tiks likts uz AS “Latvijas balzams” galvenajiem eksporta zīmoliem – “Rīgas Melnais Balzams” un “Cosmopolitan Diva”, kā arī premium džina zīmolu “Cross Keys Gin”, veicot investīcijas starptautiskās atpazīstamības veidošanā, kā arī zīmolu vērtības un tirgus daļas palielināšanā.

NEREVIDĒTIE STARPPERIODA SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI