Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informē par izmaiņām AS “Latvijas balzams” statūtos un amatpersonu sastāvā

Šomēnes, 7. jūlijā notikušajā AS “Latvijas balzams” akcionāru sapulcē ir veiktas izmaiņas Baltijā vadošā alkoholisko dzērienu ražotāja statūtos un padomē. Statūtos ir samazināts valdes locekļu skaits un valde tika apstiprinātā jaunā sastāvā.

Akcionāru sapulcē tika nolemts, ka AS “Latvijas balzams” padomē uz nākamo pilnvaru termiņu iecelts Petr Aven, Rolands Gulbis, Velga Celmiņa un Valižans Abidovs, savukārt līdzšinējā padomes locekļa Aleksandra Maslo vietā, kurš darbu padomē neturpinās, kompānijas padomē iecelts Jānis Buks.

Padomes vadītāja amatā iecelts Rolands Gulbis, savukārt par padomes vadītāja vietnieku amatā ievēlēts Valižans Abidovs. Ievērojot caurspīdīgas uzņēmējdarbības pamatprincipus, nevienam no padomes locekļiem nepieder AS “Latvijas balzams” akcijas. Padome ievēlēta uz pieciem gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 7. jūlijā.

Atbilstoši jaunievēlētās padomes lēmumam par AS “Latvijas balzams” valdes locekļiem uz nākamo pilnvaru termiņu iecelti valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns un valdes loceklis Guntars Betlers, savukārt valdes loceklis Sergejs Ļimarenko darbu valdē neturpinās.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns