Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Paziņojums par izmaiņām AS “Latvijas balzams” valdes sastāvā

Akciju sabiedrība “Latvijas balzams” paziņo, ka 2020. gada 9. aprīlī tiek mainīts uzņēmuma valdes sastāvs, valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu atstājot Ronaldam Žarinovam.

Ronalds Žarinovs jau vairāk nekā 17 gadus kā ražošanas direktors ir veidojis un vadījis uzņēmuma ražošanas procesus. Viņa vadībā abās “Latvijas balzams” ražotnēs ir veikta virkne uzlabošanas darbu, kā arī īstenoti apjomīgi investīciju projekti, uzlabojot vairākus procesus un darbinieku vidi kopumā.

Iesākto darbu valdē turpina valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns un valdes locekle Jekaterina Stuģe. Valdē tiek iecelta jauna amatpersona – valdes loceklis Sergejs Ļimarenko, kurš AS “Latvijas balzams” darbībā ir bijis iesaistīts jau vairāk nekā 18 gadus.

AS “Latvijas balzams” akcijas nevienam no valdes locekļiem nepieder.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns