Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” paziņojums par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz Sabiedrības darbību

Atbildot uz pieprasījumiem par koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz AS “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) darbību, uzņēmuma vadība informē, ka visās AS “Latvijas balzams” teritorijās tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības apstākļi. Uzņēmums turpina ražošanas procesu un turpinās arī globālā tirdzniecības plūsma, tomēr ir novērojams pasūtījumu apjoma kritums eksporta tirgos un duty-free zonā, kas tūrisma ierobežošanas dēļ ir kļuvusi teju neaktīva.

Šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai AS “Latvijas balzams” saviem klientiem nodrošinātu biznesa un sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. Sabiedrības vadība norāda, ka pandēmijas sekām būs negatīvs iespaids uz AS “Latvijas balzams” darbību, tomēr šobrīd konkrētus aprēķinus par Sabiedrības finansiālajiem rezultātiem nav iespējams minēt.

Tāpat AS “Latvijas balzams” vadība vēlas uzsvērt, ka jau situācijas attīstības sākumposmā Sabiedrībā tika izveidota krīzes vadības komanda, kuras dalībnieki katru dienu sazinās, lai nodrošinātu aktuālāko informāciju darbiniekiem, kā arī pieņemtu jaunus rīcības mērus uzņēmuma ikdienā. Jau labu laiku pirms oficiālo institūciju ierosinājumiem un padomiem AS “Latvijas balzams” ir ierobežojusi darbinieku starptautiskos ceļojumus un liegusi ārējiem apmeklējumiem tās ražotnes un noliktavas.

Līdz ar vīrusa izplatīšanos, gan AS “Latvijas balzams” biroja telpās, gan ražotnēs un noliktavās ir noteikta obligāta ķermeņa temperatūras mērīšana no attāluma, visiem darbiniekiem ierodoties darba vietā. Tāpat “Latvijas balzams” teritorijās ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi, vienreizlietojamie cimdi, respiratorās maskas un informatīvi materiāli. Sabiedrības darbinieki ir instruēti, kā rīkoties, satiekot personas, kas ierodas no ārvalstīm un iespējamās riska zonas, tomēr šādas situācijas ir samazinātas līdz minimumam vai pat nullei.

Atsaucoties Latvijas Republikas Veselības ministrijas aicinājumam uzņēmējiem rast iespēju nodrošināt vitāli nepieciešamos un iztrūkstošos dezinfekcijas līdzekļus, AS “Latvijas balzams” jau šonedēļ uzsāks roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļa ražošanu, kas izstrādāts, vadoties pēc Pasaules Veselības organizācijas ieteiktās receptūras. Uzņēmums gādās, lai pēc iespējas drīzāk šis produkts būtu pieejams lielajās tirdzniecības ķēdēs. Tāpat Sabiedrība apņēmusies saražot pietiekamu daudzumu dezinfekcijas līdzekļa, lai tas pietiktu arī slimnīcām un citām iestādēm, kur roku un virsmu dezinficēšanas jautājums ir ļoti aktuāls.

AS “Latvijas balzams” vadība uzskata, ka Latvijas valdība veic būtiskus un nepieciešamus ierobežojumus, lai samazinātu vīrusa izplatības riskus. Sabiedrības vadība ir pārliecināta, ka šie soļi ir pareizi un tikai visiem kopā līdzdarbojoties, būs iespējams ierobežot vīrusa izplatību.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns