Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Par AS “Latvijas balzams” akciju dividendēm

2021. gada 15. oktobris ir ieraksta datumus, kurā tiks fiksēts AS “Latvijas balzams” (BAL1R, ISIN kods: LV0000100808) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai Nasdaq CSD darba dienas beigās.  

Tādējādi 2021. gada 14. oktobris ir noteikts kā ex-datums. Sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems.

AS “Latvijas balzams”  2021. gada 18. oktobrī veiks dividenžu izmaksu 0,46 EUR apmērā par vienu akciju.

AS “Latvijas balzams”  apliecina, ka dividendes tiks izmaksātas no peļņas, kas uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim.

Papildu informācija:
Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs
Tel. +371 67081213
E-pasts: office.LB@amberbev.com