Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka tā ir noslēgusi darījumu ar Šveices banku Credit Suisse AG un vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošu uzņēmumu Amber Beverage Group Holding S.à r.l., pagarinot nodrošinājuma termiņu līdz 2023. gada 3. decembrim esošajam kredīta līgumam ar kopējo līdzekļu summu 27 miljonu eiro apmērā. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts Revīzijas komitejas viedoklis.  

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns