Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Izsludina AS “Latvijas balzams” brīvprātīgo akciju atpirkumu

AS “Latvijas  balzams”  akcionārs SIA “Amber Beverage Group” paziņo par izteikto brīvprātīgo AS “Latvijas balzams” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas sākas 2016.gada 16.februārī. Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas – līdz 2016.gada 16.martam, ieskaitot). Vienas akcijas atpirkšanas cena ir EUR 9,00 (deviņi eiro).

AS “Latvijas balzams” valdes loceklis Intars Geidāns uzņēmuma valdes vārdā pozitīvi vērtē izteikto akciju atpirkuma piedāvājumu: “Amber Beverage Group” ietekmes palielināšanās paātrinās lēmumu pieņemšanu un ļaus AS “Latvijas balzams” efektīvāk koncentrēties uz savu pamatdarbības jomu – konkurētspējīgu produktu attīstību un ražošanu, kā arī sekmīgāk reaģēt uz tirgus izmaiņām.”

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2016.gada 10.februārī atļāva “Amber Beverage Group”, kuras īpašumā ir 89.99% “Latvijas balzams” balsstiesīgo akciju, izteikt AS “Latvijas balzams ” brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 67.pantam.

Sludinājums par akciju atpirkšanas piedāvājumu ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2016.gada 15.februārī.

Kārtība, kādā akcionāri var pieņemt piedāvājumu un informācija par norēķinu kārtību ir publiskota arī Nasdaq Baltic mājas lapā: https://www.nasdaqbaltic.com, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv, kā arī atrodama uzņēmuma mājas lapā  sadaļā “Investoriem” – prospekts.