Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Ievēlēta jauna AS “Latvijas balzams” padome

Noslēdzoties kārtējai AS “Latvijas balzams” akcionāru sapulcei, 27. jūnijā ievēlēta jauna akciju sabiedrības padome.

Akcionāru sapulcē tika nolemts, ka “Latvijas balzama” padomē uz nākamo pilnvaru termiņu iecelts Pjotrs Avens, Rolands Gulbis un Valižans Abidovs, savukārt no jauna kompānijas padomē iecelts Aleksandrs Maslo un Velga Celmiņa līdzšinējo padomes locekļu Sergeja Ļimarenko un Oļega Alaiņa vietā, kuri darbu padomē neturpinās.

Par padomes vadītāju amatā iecelts Rolands Gulbis, savukārt par padomes vadītāja vietnieku amatā ievēlēts Valižans Abidovs. Ievērojot caurspīdīgas uzņēmējdarbības pamatprincipus, nevienam no pieciem padomes locekļiem nepieder AS “Latvijas balzams” akcijas. Padome ievēlēta amatā uz pieciem gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019. gada 27. jūnijā.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns