Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” komentārs par tiesas procesu

AS “Latvijas balzams” vadība informē, ka tika saņemts kasācijas instances spriedums lietā starp SIA “Interjeru iekārtošanas un restaurācijas firma “Ierosme”” (Ierosme) un AS “Latvijas balzams” (Sabiedrība).

Kā jau tas bija norādīts Sabiedrības 2018. gada pārskatā, 2010. gadā Ierosme cēlusi prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavgrivas 7” par parāda un līgumsoda piedziņu kopā EUR 248 291,10. Savukārt sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavgrivas 7” cēla pretprasību pret Ierosmi par zaudējumu piedziņu EUR 881 874,37 apmērā un ieskaita veikšanu.

Pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavgrivas 7” pievienošanās AS “Latvijas balzams”, Sabiedrība kā tiesību un saistību pārņēmējs iestājās kā atbildētāja tiesas prāvā pret Ierosmi.

2019. gada septembrī Latvijas Republikas Senāts nosprieda atcelt Augstākas tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns