Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

AS “Latvijas balzams” publisko Padomes locekļu kandidātu CV

Gatavojoties AS “Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanai 30. septembrī, Sabiedrība publisko Padomes locekļu kandidātu CV.

Guntars Reidzāns CV

Boriss Ņešatajevs CV

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” Valde