Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka ir noslēgusi nozīmīga apjoma darījumu par prasījuma tiesību nodošanu EUR 2 135 720,91 apmērā vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošam uzņēmumam Amber Beverage Group Holding S.à r.l. Prasījuma tiesības nodotas par iepriekš izziņotā nekustamā īpašuma pārdošanas darījumu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7, Raņķa dambī 28 un Daugavgrīvas ielā 7B. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi, Sabiedrībai konsolidējot prasības un  samazinot kredītrisku.

Tiek uzskatīts, ka darījums neitrāli ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm. Par darījumu ir saņemts pozitīvs Revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns