Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Tiesa pieņem lēmumu par labu AS “Latvijas balzams”

AS “Latvijas balzams” vadība informē, ka pēc vairākus gadus ilguša tiesvedības procesa starp Baltijā vadošo alkoholisko dzērienu ražotāju AS “Latvijas balzams” un dažus tā mazākuma akcionārus pārstāvošu biedrību tiesa ir noraidījusi prasības pret AS “Latvijas balzams”.

Pieteikuma iesniedzēja jeb AS “Latvijas balzams” mazākuma akcionāru biedrība sūdzējās par komerctiesību procesuālās kartības ievērošanu, sludinājuma formulējumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, dokumentu kopiju izsniegšanu, kā arī lūdza tiesu uzlikt par pienākumu AS “Latvijas balzams” izsniegt biedrībai tādu komercnoslēpumus saturošu informāciju, uz ko tai nav tiesību, turklāt kas tiesiski iespējamajā apjomā jau bija publiski pieejama.

2018. gadā uzsāktā tiesvedība bija saistīta arī ar būtiskiem korporatīvo tiesību jautājumiem, par kuriem Latvijā līdz šim nav izveidojusies vienota tiesu prakse: akcionāru sapulču lēmumu par peļņas izlietošanu atzīšana par spēkā neesošiem, kā arī akcionāru sapulču lēmumu un informācijas par noslēgtajiem līgumiem izsniegšana biedrībai, ko izveidojuši daži akcionāri.

Tiesa šā gada maijā noraidīja prasījumus. Tāpat tiesa atzina, ka konkrētā strīda kontekstā biedrības tiesības atšķiras no tās biedru – akcionāru – tiesībām.

AS “Latvijas balzams” vadība uzsver, ka tiesas atzinums par labu uzņēmumam atkārtoti apstiprina, ka AS “Latvijas balzams” ievēro visas korporatīvās pārvaldības un likumdošanas prasības, kā arī sadarbībā ar tās akcionāriem izpilda nepieciešamās saistības.

Akciju sabiedrība “Latvijas balzams” ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. “Latvijas balzams” ir viens no Latvijas vadošajiem eksportētājiem – tā produkcija pieejama 175 pasaules valstīs, kā arī uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Kopš 2015. gada uzņēmums ir daļa no “Amber Beverage Group”.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns