Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Paziņojums par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka ir noslēgusi darījumu ar saistīto pusi SPI RE Holdings S.a r.l. (Luksemburga) par AS “Latvijas balzams” piederošu nekustamo īpašumu pārdošanu.

Minētie īpašumi atrodas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7, Raņķa dambī 28 un Daugavgrīvas ielā 7B, netālu no SPI RE Holdings S.a r.l. piederošiem nekustamiem īpašumiem; tajos nav izvietotas Sabiedrības ražotnes vai noliktavas. SPI RE Holdings S.a r.l. īpašumu iegādi no Sabiedrības skaidro ar iespējām integrēti veikt sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un attīstību.

Darījumu ir akceptējusi AS “Latvijas balzams” Padome. Darījuma summa ir pamatota ar neatkarīgu vērtētāju slēdzienu un mērāma EUR 2 136 tūkstošu apmērā, un to ir paredzēts apmaksāt pēc īpašuma tiesību pārreģistrēšanas zemesgrāmatā. Darījumam paredzama pozitīva ietekme uz Sabiedrības finansiālajiem rezultātiem, Sabiedrībai gūstot papildu ienākumus.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns