Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.1 panta 7. un 10. daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka ir noslēgusi  darījumu  ar Luminor Bank AS un vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošo uzņēmumu S.P.I. Spirits (Cyprus) Limited – par iepriekš sniegtā galvojuma darbības termiņa pagarināšanu saistībā ar Overdrafta līgumu par kopējo maksimālo kredītlīdzekļu summu EUR 9 752 003. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns