Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi 

AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka Sabiedrības sniegtais nodrošinājums ar Grupu saistītā uzņēmuma Amber Beverage Group Holding S.à r.l. aizdevumam no Credit Suisse AG tiek pagarināts līdz 2024. gada 20. decembrim. 

Kopējais nodrošināto saistību apmērs ir 21,4 miljoni eiro. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Amber Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildu ienākumus.  

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns