Investoriem: ziņas un jaunumi

Visas finanšu aktualitātes

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

AS “Amber Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) Valde informē, ka Sabiedrības sniegtais nodrošinājums ar Grupu saistītā uzņēmuma Amber Beverage Group Holding S.à r.l. aizņēmumam (overdraftam) no AS “Luminor banka” tiek pagarināts līdz 2024. gada 29. februārim.

Kopējais nodrošināto saistību apmērs ir 22,7 miljoni eiro. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi. Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Amber Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildu ienākumus. Par darījumu ir saņemts pozitīvs Revīzijas komitejas atzinums.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns