Pieteikšanās ekskursijai un tās drošības noteikumi

Pieteikšanās kārtība ekskursijai

 1. Lai piedalītos ekskursijā, personai jābūt sasniegušai vismaz 18 gadu vecumu. Ja ekskursijas vadītājam/-ai rodas šaubas par apmeklētāja vecumu, viņam/-ai ir tiesības lūgt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.
 2. Ekskursijai iespējams pieteikties, aizpildot pieteikumu formu. Individuālu ekskursiju iespējams pieteikt, sūtot e-pastu ar vēlamo dienu, laiku un sīkāku informāciju uz ekskursijas@amberbev.com.
 3. Lūdzam ņemt vērā, ka ekskursiju grupa tiek komplektēta no interesentiem, kuri pieteikušies uz atbilstošo datumu un laiku.
 4. Ekskursija notiek, ja grupā ir vismaz 5 cilvēki. Ja grupa nav nokomplektēta, tiek dota iespēja pievienoties citai ekskursantu grupai (mēs ar Jums sazināsimies, lai vienotos par iespēju apmeklē ekskursiju citā laikā).
 5. Ekskursijā iespējams doties arī vienai personai, maksājot ieejas biļetes cenu par 5 personām;
 6. Ekskursijas apstiprinājums ir ekskursijas apmaksas rēķins. Gan grupu ekskursijām, gan individuālām ekskursijām ir pieejama priekšapmaksas iespēja. Individuālas personas var veikt apmaksu arī klātienē. Par ekskursiju iespējams norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu karti.

Higiēnas un drošības prasības un noteikumi ekskursiju laikā “Amber Latvijas balzams” ražotnē

Ikvienam AS “Amber Latvijas balzams” apmeklētājam jāievēro šādi noteikumi:

 1. Uzņēmuma teritoriju drīkst apmeklēt personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.
  Ekskursijas vadītājs drīkst lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par ekskursijas dalībnieka vecumu.
 2. Uzņēmumu drīkst apmeklēt personas, kas neslimo ar infekciju slimībām un nav to nēsātājas.
  Ja rodas aizdomas, ka ekskursijas dalībnieks slimo ar kādu no infekcijas slimībām (MK noteikumi Nr. 447), kas var radīt apdraudējumu pārtikas ražošanas uzņēmumam, ekskursijas vadītājs var aizliegt piedalīties ekskursijā vai izraidīt no tās.
 3. Uzņēmuma teritorijā aizliegts atrasties alkohola reibumā, narkotisko vielu vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī ienest vai lietot šīs vielas uzņēmuma teritorijā.
  Ja rodas aizdomas, ka ekskursijas dalībnieks atrodas alkohola reibumā vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ekskursijas vadītājs var aizliegt piedalīties ekskursijā vai izraidīt no tās.
 4. Uzņēmuma teritorijā aizliegts klaigāt, skriet, trokšņot, grūstīties.
  Minēto noteikumu pārkāpuma gadījumā ekskursijas vadītājs ir tiesīgs aizliegt ekskursijas dalībniekam piedalīties ekskursijā vai izraidīt no tās..
 5. Fotografēt, tai skaitā izmantojot mobilo telefonu, uzņēmumā atļauts tikai tam paredzētās vietās, sekojot ekskursijas vadītāja aicinājumam un norādījumiem.
  Ekskursijas vadītājs var pieprasīt izdzēst nofotografēto, kā arī aizliegt ekskursijas dalībniekam piedalīties ekskursijā vai izraidīt no tās.
 6. Uzņēmuma teritorijā aizliegts ienest dzīvniekus, eksplozīvas, uzliesmojošas vielas.
 7. Uzņēmuma teritorijā aizliegts ienest koferus, ceļojuma somas, lielas mugursomas u.c. lielgabarīta priekšmetus.
  Tos nepieciešams atstāt speciālos aizslēdzamos skapīšos ekskursiju centrā.
 8. Uzņēmuma teritorijā drīkst uzturēties tikai pavadošās personas – ekskursijas vadītāja – klātbūtnē un vadībā.
 9. Pārvietoties pa uzņēmuma teritoriju drīkst tikai, ievērojot noteikto ekskursijas maršrutu. Aizliegts atdalīties no grupas un staigāt pa teritoriju vai iet citās telpās ārpus ekskursijas maršruta.
  Ekskursiju maršruts teritorijā iezīmēts ar dzeltenu līniju (virzība notiek, nepārkāpjot šīs līnijas robežas), un uz ēkām izvietotas informatīvās un norāžu zīmes ar katras apmeklējamās vietas nosaukumu (Ekskursiju simbola – pudeles – formā). Norādes sniedz arī ekskursijas vadītājs.
 10. Šķērsojot transporta līdzekļu kustības ceļus, ir jāpārliecinās, vai netuvojas transports, jāievēro braucošā transporta signāli. Aizliegts šķērsot un/vai atrasties iekrāvēju darba zonās.
 11. Atrodoties uzņēmuma teritorijā, ir aizliegts lietot mobilo telefonu, izņemot ārkārtas situācijās, kā arī klausīties audio materiālus austiņās!
 12. Uzņēmuma teritorijā ir aizliegts smēķēt.
 13. Pārvietojoties pa uzņēmuma teritoriju, jāuzvelk atstarojoša ekskursiju veste (izsniedz ekskursiju centrā), ražošanas cehos – halāts un cepure.
  Izsniedz ekskursijas vadītājs un informē, kur jāuzvelk un jānovelk.
 14. Ražošanas telpās aizliegts nonākt saskarē ar atklātu produkciju (ņemt rokās taru produktu iepildīšanai, sapildītas pudeles uz līnijām utt.).
 15. Ražošanas telpās, kurās ir norāde par paaugstinātu trokšņu līmeni, jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi, sekojot ekskursijas vadītāja norādījumiem.
 16. Aizliegts kāpt pāri vai līst cauri/zem iekārtām, kas atrodas ražošanas telpās, kā arī aizliegts tuvoties kustīgām (rotējošām, slīdošām) iekārtu un agregātu detaļām un mezgliem.
 17. Aizliegts aiztikt un pagriezt krānus, spiest pogas, slēdžus, kas atrodas uz ražošanas iekārtām un ražošanas teritorijā. 
 18. Dodoties ekskursijā, iesakām valkāt ērtus apavus ar gumijas zoli, lai izvairītos paslīdēšanas, aizķeršanās, no iekārtu konstrukciju izvirzījumiem.
 19. Ugunsgrēka vai avārijas gadījumā, atskanot trauksmes signālam, ekskursiju apmeklētājiem/viesiem/ikvienam nekavējoši jāevakuējas no bīstamās zonas, sekojot ekskursijas vadītāja norādījumiem, izmantojot drošākos, tuvākos evakuācijas ceļus un  pa evakuācijas izejām jādodas uz norādītajām drošas pulcēšanās vietām. Ikvienas personas pienākums ir zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

Apmeklētājiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī jebkurus citus ekskursijas vadītāja norādījumus.

Ja noteikumi netiek ievēroti, ekskursijas vadītājs ir tiesīgs veikt konkrētas darbības (brīdināt, izraidīt no teritorijas vai telpām, konfiscēt lietas, kas neatbilst “Amber Latvijas balzams” noteikumiem) vai aicināt varas pārstāvjus (policiju u.tml.) iesaistīties incidentu risināšanā.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.

Atpakaļ uz pieteikuma formu