Finanšu kalendārs 2022. gadam

Finanšu kalendārs 2022

AS “Amber Latvijas balzams” paziņo datumus, kad plānots publiskot Sabiedrības finanšu pārskatus par attiecīgajiem periodiem:

  • Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2021. gadu: 28.02.2022.
  • Nerevidētais 2022. gada 3 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 31.05.2022.
  • Nerevidētais 2022. gada 6 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 31.08.2022.
  • Nerevidētais 2022. gada 9 mēnešu starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats: 30.11.2022.

AS “Amber Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns